Kakel & Klinkers

Kakel & klinker – Kristianstad

Vi utförde ett arbete i Kristianstad där vi satte nya kakel och klinkers